Poll of polls

Kommunestyrevalg: Leka

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,1 (1) 60,8 (9) 0,0 (0) 10,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,1 (0) 103,7 (0) 0,0 (0) 7,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,6 (0) 105,2 (0) 0,0 (0) 6,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,1 (0) 108,8 (0) 0,0 (0) 7,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 60,8 (9) 103,7 (0) 105,2 (0) 108,8 (0) Sp
Borgerlige 10,8 (2) 7,9 (0) 6,7 (0) 7,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 89,2 (13) 133,3 (0) 138,4 (0) 139,4 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 71,6 (11) 111,6 (0) 111,9 (0) 115,8 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,1 (1) 60,8 (9) 0,0 (0) 10,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 9 4 48 33
Sp 20 1 45 50
Ap 14 2 50 43
SV 8 2 48 50
Sum 51 9 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 9 1 42 22
Sp 20 1 48 30
Ap 12 3 53 58
SV 11 2 50 36
Sum 52 7 49 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nord-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 559
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 306
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,4 %
F-2015 58,9 %
K-2015 63,9 %
S-2013 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 15 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Per Helge Johansen, Sp (2011-)
Arve Haug, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,3 0,0 0,0 10,1 60,8 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0
2011 27,6 0,0 0,0 8,1 56,2 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0
2007 18,6 0,0 0,0 12,1 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 13,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,6
1999 38,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
1995 31,3 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6
1991 24,3 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1
1987 34,1 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,7
1983 53,3 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4
1979 32,7 5,9 0,0 5,3 30,8 0,0 5,5 0,0 0,0 19,9
1975 28,2 0,0 0,0 2,5 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7
1971 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,2
1967 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5
1963 55,7 0,0 0,0 0,0 18,9 10,4 14,9 0,0 0,0 0,0
1959 47,2 0,0 0,0 0,0 26,8 14,6 11,4 0,0 0,0 0,0
1955 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9
1951 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9
1947 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
1945 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,6 3,9 7,1 5,7 46,8 0,4 5,0 3,2 1,1 0,4
2011 30,7 2,3 8,5 6,9 43,1 0,3 6,5 1,0 0,0 0,7
2007 28,0 2,4 9,3 12,5 42,2 1,0 3,1 1,0 0,0 0,3
2003 24,0 3,1 8,4 19,2 39,0 1,0 2,1 0,3 0,0 2,8
1999 35,0 2,7 3,0 12,7 40,5 2,4 2,7 0,0 0,3 0,6
1995 27,5 3,6 2,0 7,0 55,7 0,3 2,5 1,1 0,3 0,0
1991 36,6 5,5 1,5 11,0 40,1 1,5 3,0 0,0 0,8 0,0
1987 47,6 5,2 3,9 6,8 28,5 1,8 0,0 0,0 0,5 5,5
1983 55,7 7,5 1,3 7,2 19,5 2,6 4,8 0,0 1,1 0,2
1979 44,3 8,6 0,4 4,6 30,3 3,3 6,8 0,0 0,9 0,9
1975 35,7 2,8 0,4 4,3 42,6 5,9 4,8 0,0 0,0 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,3 6,5 6,5 3,4 53,6 0,5 1,6 0,3 0,3 2,1
2013 30,5 7,4 11,1 4,0 41,3 0,3 3,1 0,3 0,3 1,7
2009 32,6 4,2 13,6 7,8 37,3 0,6 2,5 0,6 0,3 0,6
2005 26,5 1,3 11,4 16,4 33,2 3,1 2,6 0,0 0,5 4,9
2001 23,6 4,5 8,0 11,1 26,4 11,1 1,3 0,8 0,0 13,3
1997 31,0 4,0 7,5 4,4 30,5 18,6 1,9 0,2 0,7 1,2
1993 28,0 3,7 1,7 10,8 50,3 1,7 2,6 0,0 0,6 0,6
1989 39,3 5,5 7,3 15,9 26,3 2,2 2,4 0,4 0,0 0,8
1985 52,9 11,3 1,5 7,1 21,7 2,0 2,6 0,0 0,4 0,5
1981 41,7 14,4 1,3 4,2 0,0 0,0 7,6 0,0 0,6 30,3
1977 45,1 0,0 1,1 2,7 29,7 0,0 0,0 0,0 0,2 21,1
1973 30,7 0,0 2,2 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 57,2
1969 50,4 4,4 0,0 2,3 24,7 8,4 9,1 0,0 0,0 0,6
1965 46,5 4,4 0,0 3,8 22,6 12,2 10,0 0,0 0,0 0,4
1961 48,7 1,7 0,0 0,0 20,7 18,4 9,3 0,0 0,0 1,3
1957 50,9 1,4 0,0 0,0 20,2 17,1 9,1 0,0 0,0 1,2
1953 55,9 4,7 0,0 0,0 18,4 10,2 9,6 0,0 0,0 1,2
1949 53,8 0,0 0,0 0,0 18,0 12,5 14,3 0,0 0,0 1,5
1945 45,1 4,1 0,0 0,0 27,3 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.3 0 0 12 62.7 0 4 0 0 0
Valgting 17,3 0,0 0,0 9,5 60,2 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned