Poll of polls

Kommunestyrevalg: Fosnes

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 69,7 (9)
Poll of polls (brutt ned) 22,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 116,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 82,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 113,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (13) 139,2 (0) 103,0 (0) 135,8 (0) Ap, And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 30,3 (4) 22,3 (0) 20,8 (0) 22,3 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,3 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 69,7 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 13 1 53 31
Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti 18 2 46 44
Grønt Forum 13 3 54 54
Sum 44 6 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 16 2 54 44
Fellesliste for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti 17 2 43 47
Sum 33 4 48 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nord-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 662
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 340
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,5 %
F-2015 64,8 %
K-2015 65,1 %
S-2013 78,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 13 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Trygve Jonny Sandvik, Sp (2015-)
Bjørg Tingstad, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7
2011 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,2
2007 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6
2003 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3
1999 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,3
1995 35,2 0,0 0,0 0,0 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
1991 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,4
1987 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,8
1983 32,1 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 51,5
1979 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,5
1975 29,3 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3
1971 34,8 0,0 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6
1967 24,9 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4
1963 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1
1959 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9
1955 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,5
1951 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2
1947 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9
1945 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 14,5 1,8 4,1 47,3 24,0 6,2 0,0 1,5 0,6 0,0
2011 29,6 3,7 6,8 3,7 47,3 6,5 1,0 0,0 0,7 0,7
2007 34,5 2,6 9,1 6,8 33,6 7,1 2,0 2,0 0,0 2,3
2003 35,5 2,0 5,7 11,5 35,2 5,7 2,0 1,7 0,3 0,3
1999 33,3 5,1 3,7 8,8 33,3 7,9 2,5 4,2 0,0 1,1
1995 35,5 5,5 1,2 4,5 44,3 5,2 1,7 1,7 0,5 0,0
1991 32,4 7,7 2,9 10,4 40,0 5,0 1,6 0,0 0,0 0,0
1987 34,7 10,6 3,0 6,1 35,2 6,8 0,0 0,0 0,0 3,5
1983 34,2 13,3 1,0 4,2 33,2 6,9 5,4 0,0 1,5 0,5
1979 30,8 11,5 0,3 4,3 29,6 10,0 9,5 0,0 3,0 1,0
1975 27,6 2,3 0,9 5,4 50,7 7,4 3,4 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,6 8,1 13,6 20,0 34,4 3,1 0,6 0,3 0,6 0,8
2013 33,4 8,2 10,2 2,8 34,9 5,9 1,3 1,8 0,8 0,8
2009 38,6 3,4 13,0 4,4 30,7 6,4 1,0 0,0 2,0 0,5
2005 31,4 3,0 12,5 15,2 29,1 4,8 1,6 0,2 1,2 0,9
2001 27,8 5,8 6,7 13,4 26,9 9,6 1,9 0,5 0,2 7,2
1997 34,1 6,1 3,9 5,7 33,0 13,0 2,8 0,0 1,1 0,2
1993 26,5 6,1 2,6 10,5 47,2 5,3 1,6 0,0 0,0 0,2
1989 36,7 6,9 5,9 9,0 33,3 5,7 2,5 0,0 0,0 0,0
1985 44,8 11,9 0,6 2,7 30,6 6,2 2,7 0,0 0,0 0,6
1981 35,7 13,1 1,3 3,2 0,0 0,0 5,1 0,0 2,7 38,9
1977 35,6 0,0 1,0 4,4 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
1973 32,4 0,0 2,4 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,2
1969 33,0 2,0 0,0 7,3 43,0 7,0 7,5 0,0 0,0 0,2
1965 34,2 2,3 0,0 7,8 38,5 8,2 8,2 0,0 0,0 0,6
1961 38,0 1,4 0,0 0,0 39,8 12,2 6,2 0,0 0,0 2,4
1957 36,3 2,2 0,0 0,0 41,1 11,5 7,5 0,0 0,0 1,4
1953 39,4 3,3 0,0 0,0 37,8 8,9 8,7 0,0 0,0 1,9
1949 39,5 0,0 0,0 0,0 34,0 14,3 10,8 0,0 0,0 1,3
1945 51,0 5,0 0,0 0,0 30,5 0,0 12,4 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.1 0 0 0 0 0 0 0 0 67.9
Valgting 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned