Poll of polls

Kommunestyrevalg: Overhalla

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,5 (5) 4,8 (1) 8,9 (2) 2,5 (0) 56,7 (13) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,0 (0) 4,1 (0) 7,6 (0) 3,9 (0) 96,7 (0) 0,0 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,9 (0) 4,3 (0) 7,6 (0) 5,0 (0) 98,1 (0) 0,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,1 (0) 4,0 (0) 6,9 (0) 4,2 (0) 101,5 (0) 0,0 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 94,9 (21) 126,4 (0) 126,9 (0) 130,5 (0) Ap, Sp, H, Frp
Borgerlige 16,3 (3) 13,7 (0) 13,6 (0) 12,6 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 83,7 (18) 118,6 (0) 120,0 (0) 123,8 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 59,4 (13) 98,7 (0) 99,8 (0) 103,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,5 (5) 4,8 (1) 8,9 (2) 2,5 (0) 56,7 (13) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 3 43 14
Høyre 8 1 47 0
Venstre 9 1 49 44
Sp 26 4 42 50
Ap 19 4 47 53
SV 15 1 54 60
Sum 84 14 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 4 39 0
Høyre 9 2 43 11
Venstre 14 1 49 29
Sp 26 4 39 46
Ap 17 4 50 47
SV 19 2 48 58
Sum 95 17 45 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nord-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 724
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 866
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,4 %
F-2015 58,5 %
K-2015 65,8 %
S-2013 80,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Per Olav Tyldum, Sp (2011-)
Jostein Hildrum, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,5 4,8 8,9 2,5 56,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0
2011 37,4 5,0 12,1 3,5 38,7 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0
2007 28,0 4,4 9,2 4,6 47,7 1,2 4,9 0,0 0,0 0,0
2003 30,5 10,5 0,0 9,4 36,5 2,2 10,8 0,0 0,0 0,0
1999 41,6 0,0 0,0 8,5 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6
1995 27,4 0,0 0,0 9,8 55,5 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0
1991 24,5 5,7 0,0 13,8 51,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0
1987 32,1 7,3 0,0 5,3 48,2 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0
1983 37,2 13,2 0,0 3,9 33,8 3,2 8,6 0,0 0,1 0,0
1979 34,5 11,4 0,0 0,0 38,1 3,9 9,3 0,0 0,0 2,8
1975 32,3 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0 16,6 0,0 0,0 9,7
1971 33,7 4,5 0,0 0,0 37,1 3,9 16,9 0,0 0,0 4,0
1967 29,0 7,7 0,0 5,7 42,2 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0
1963 38,9 6,9 0,0 0,0 40,9 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0
1959 38,2 4,9 0,0 0,0 43,5 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
1955 41,6 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0
1951 38,0 0,0 0,0 0,0 41,3 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0
1947 37,5 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
1945 33,8 0,0 0,0 0,0 35,9 0,0 18,7 0,0 0,0 11,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,8 4,8 7,5 3,8 38,8 1,2 2,4 1,0 0,5 0,1
2011 41,4 7,5 10,2 4,7 30,6 1,3 3,1 0,2 0,6 0,4
2007 31,3 4,5 9,3 8,0 39,6 1,8 5,1 0,2 0,0 0,2
2003 31,4 7,0 5,9 12,2 35,0 2,3 5,0 0,1 0,4 0,6
1999 37,8 5,3 4,3 11,5 33,2 3,6 3,1 0,4 0,4 0,5
1995 31,4 4,7 2,8 7,9 47,7 1,5 3,6 0,2 0,2 0,0
1991 29,3 6,3 1,7 11,9 44,7 1,6 4,3 0,0 0,3 0,0
1987 34,0 9,0 4,0 5,9 38,6 1,8 0,0 0,0 0,2 6,4
1983 36,9 13,2 2,2 4,4 31,7 2,6 7,7 0,0 0,4 1,1
1979 32,4 15,0 0,6 2,5 34,1 4,0 8,7 0,0 0,6 2,1
1975 30,0 5,3 0,2 3,5 39,0 3,9 15,6 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,9 11,0 11,3 4,1 37,9 1,1 1,4 1,0 0,6 0,7
2013 41,9 10,2 12,9 3,2 24,4 1,1 4,3 0,9 0,3 0,8
2009 41,4 7,4 14,1 7,2 24,4 1,8 2,9 0,1 0,3 0,3
2005 35,1 4,8 10,5 17,0 25,6 2,7 3,8 0,0 0,1 0,4
2001 28,8 7,6 7,7 16,9 25,0 8,3 3,1 0,0 0,2 2,2
1997 36,6 4,4 7,3 6,7 29,2 10,2 4,5 0,1 0,5 0,5
1993 33,0 5,2 1,8 8,6 46,2 1,8 2,8 0,0 0,3 0,3
1989 35,3 9,6 5,5 10,6 30,9 2,7 5,2 0,1 0,0 0,1
1985 46,2 13,6 0,8 4,5 27,1 2,0 4,8 0,0 0,2 0,8
1981 38,6 17,2 1,6 3,6 0,0 0,0 7,9 0,0 0,4 30,7
1977 38,8 0,0 0,9 2,7 36,4 0,0 0,0 0,0 0,2 21,1
1973 30,4 0,0 2,4 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 60,1
1969 36,6 5,7 0,0 1,4 40,3 2,2 13,9 0,0 0,0 0,1
1965 35,4 7,2 0,0 3,4 38,9 2,7 12,3 0,0 0,0 0,1
1961 40,5 3,7 0,0 0,0 40,0 4,0 11,2 0,0 0,0 0,5
1957 41,5 2,9 0,0 0,0 39,7 3,2 12,3 0,0 0,0 0,4
1953 41,8 2,5 0,0 0,0 39,2 2,8 13,3 0,0 0,0 0,5
1949 40,6 0,0 0,0 0,0 40,1 1,4 16,9 0,0 0,0 0,9
1945 38,8 2,1 0,0 0,0 36,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.8 5.3 7.6 3.2 50 0 4.1 0 0 0
Valgting 23,3 4,7 9,2 2,3 58,2 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned