Poll of polls

Kommunestyrevalg: Høylandet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 63,0 (12) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,5 (1)
Poll of polls (brutt ned) 20,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 107,4 (0) 0,0 (0) 3,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 109,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,1 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 112,7 (0) 0,0 (0) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 5,3 (1) 3,9 (0) 3,3 (0) 3,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 91,2 (17) 128,2 (0) 128,4 (0) 133,5 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 68,3 (13) 111,3 (0) 112,3 (0) 116,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 63,0 (12) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,5 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 11 0 54 45
Sp 25 4 42 48
Ap 25 3 45 48
Bygdalista for Høylandet 24 0 55 38
Sum 85 7 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 11 0 59 64
Sp 25 3 41 52
Ap 21 2 45 43
Bygdeliste for Høylandet 25 0 54 24
Valgliste for Øvre-Høylandet og Kongsmoen krets 17 0 46 47
Sum 99 5 48 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nord-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 261
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 713
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,2 %
F-2015 68,6 %
K-2015 75,9 %
S-2013 82,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 19 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Hege Nordhem-Viken, Sp (2011-)
Lars Otto Okstad, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,2 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 5,3 0,0 0,0 3,5
2011 33,5 0,0 0,0 0,0 50,8 0,0 4,6 0,0 0,0 11,2
2007 19,9 0,0 0,0 4,8 54,0 0,0 5,9 0,0 0,0 15,4
2003 34,0 0,0 0,0 2,7 43,1 0,0 4,5 0,0 0,0 15,7
1999 29,9 0,0 0,0 5,1 31,3 0,0 10,3 0,0 0,0 23,4
1995 28,4 0,0 0,0 6,1 30,9 0,0 9,0 0,0 0,0 25,7
1991 34,3 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 10,6 0,0 0,0 30,2
1987 32,8 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 14,4 0,0 0,0 35,3
1983 44,6 4,6 0,0 0,0 22,7 0,0 12,8 0,0 0,0 15,3
1979 37,4 5,2 0,0 0,0 23,0 0,0 14,2 0,0 0,0 20,2
1975 38,8 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 15,8 0,0 0,0 21,9
1971 38,7 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 21,4 0,0 0,0 18,7
1967 35,4 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 26,4 0,0 0,0 19,6
1963 40,3 0,0 0,0 0,0 19,8 6,5 20,5 0,0 0,0 12,8
1959 38,1 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 26,6 0,0 0,0 12,3
1955 38,3 0,0 0,0 0,0 25,2 0,0 25,8 0,0 0,0 10,6
1951 37,5 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 25,4 0,0 0,0 13,2
1947 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 32,5
1945 35,9 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 22,8 0,0 0,0 27,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,8 3,0 2,0 1,7 52,0 0,6 4,7 1,1 0,0 0,2
2011 40,4 4,9 3,4 2,6 42,4 1,4 4,4 0,3 0,0 0,2
2007 31,8 3,2 5,6 3,9 46,4 0,9 7,4 0,5 0,0 0,5
2003 34,9 1,8 4,6 6,1 44,7 1,4 6,4 0,0 0,0 0,2
1999 32,8 3,2 2,8 8,4 38,8 3,2 8,1 0,4 0,1 2,2
1995 29,7 2,4 2,1 7,6 48,4 1,4 8,3 0,0 0,0 0,0
1991 31,7 2,3 1,8 12,1 43,6 1,2 7,0 0,0 0,4 0,0
1987 38,2 3,8 4,3 2,4 35,7 3,2 0,0 0,0 0,0 12,5
1983 43,3 4,7 0,8 1,4 33,7 3,7 10,8 0,0 0,0 1,4
1979 40,0 7,0 0,1 0,8 30,7 4,6 16,1 0,0 0,1 0,5
1975 38,5 1,5 0,4 1,4 37,7 5,8 11,9 0,0 0,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,8 5,1 4,5 2,1 47,7 1,3 1,7 0,5 0,0 1,3
2013 44,2 5,8 6,3 1,6 35,2 2,0 3,7 0,9 0,1 0,3
2009 39,8 2,8 8,6 4,2 37,1 1,9 5,2 0,4 0,0 0,1
2005 34,8 3,0 6,3 11,9 35,6 2,3 5,6 0,1 0,1 0,3
2001 30,5 5,0 4,6 12,1 31,2 9,6 4,7 0,0 0,0 2,3
1997 35,9 1,9 3,6 4,4 35,0 10,2 7,8 0,3 0,5 0,1
1993 30,7 2,0 0,2 8,6 48,0 2,5 7,0 0,0 0,7 0,2
1989 38,3 3,9 4,3 8,4 33,9 3,7 6,9 0,1 0,0 0,5
1985 48,8 5,9 0,9 2,6 30,8 3,9 6,9 0,0 0,1 0,0
1981 43,5 8,0 1,0 1,4 0,0 0,0 9,6 0,0 0,2 36,2
1977 44,0 0,0 0,6 1,3 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
1973 38,8 0,0 0,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 57,7
1969 44,9 1,6 0,0 1,1 34,1 3,6 14,7 0,0 0,0 0,0
1965 42,5 2,5 0,0 1,3 31,3 4,9 17,5 0,0 0,0 0,0
1961 44,2 0,9 0,0 0,0 32,3 5,2 17,4 0,0 0,0 0,0
1957 42,8 1,0 0,0 0,0 33,4 5,5 17,2 0,0 0,0 0,1
1953 46,5 0,3 0,0 0,0 31,8 3,2 17,8 0,0 0,0 0,4
1949 42,6 0,0 0,0 0,0 28,6 2,9 24,5 0,0 0,0 1,4
1945 43,3 0,5 0,0 0,0 26,7 0,0 27,9 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 29.1 0 0 0 62.4 0 5.7 0 0 2.8
Valgting 28,0 0,0 0,0 0,0 63,1 0,0 5,2 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned