Poll of polls

Kommunestyrevalg: Røyrvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 62,6 (8)
Poll of polls (brutt ned) 27,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 105,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 73,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 101,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 62,6 (8) 105,0 (0) 73,8 (0) 101,9 (0) And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 37,4 (5) 27,5 (0) 25,7 (0) 27,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 62,6 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 11 0 52 45
Samarbeidslista i Røyrvik 17 0 46 41
Sum 28 0 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 13 2 49 46
Samarbeidslista i Røyrvik Fellesliste mellom frie velgere, H, K 18 2 46 50
Sum 31 4 47 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Nord-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 496
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 286
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 86,0 %
F-2015 67,4 %
K-2015 74,7 %
S-2013 82,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 13 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Hans Oskar Devik, A (2015-)
Liv Sigrun Tømmermo-Reitan, Ap (2011-2015)
Morten Magnar Namsvatn, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6
2011 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
2007 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6
2003 27,7 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5
1999 22,5 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4
1995 23,7 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 58,5
1991 30,9 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 51,5
1987 42,5 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 38,4
1983 43,2 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
1979 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 0,0 0,0 37,3
1975 36,3 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 42,9
1971 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,2 0,0 0,0 36,9
1967 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 39,4
1963 44,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,1
1959 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9
1955 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3
1951 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0
1947 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6
1945 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,9 3,1 4,3 4,3 34,1 5,8 4,3 1,6 0,4 2,3
2011 52,1 6,9 6,3 2,6 19,8 5,6 4,3 0,3 0,3 1,7
2007 39,0 3,1 10,3 6,2 25,7 7,5 5,5 0,7 0,0 2,1
2003 38,1 3,1 6,5 11,9 24,5 10,9 4,1 0,7 0,0 0,3
1999 33,1 4,5 3,5 18,3 24,4 9,6 5,8 0,3 0,0 0,3
1995 30,1 4,3 1,9 12,2 34,4 9,2 7,0 0,5 0,3 0,0
1991 39,6 4,5 1,5 13,4 24,0 9,2 7,7 0,0 0,2 0,0
1987 45,9 7,7 2,7 6,7 18,9 9,9 0,0 0,0 0,0 8,2
1983 44,7 11,3 0,5 7,5 12,7 11,5 11,1 0,0 0,2 0,5
1979 41,8 10,3 0,3 5,8 12,5 14,8 12,5 0,0 0,5 1,8
1975 34,0 1,8 1,0 9,2 7,2 22,3 8,7 0,0 0,0 15,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,2 9,6 9,0 1,7 38,2 3,7 1,3 1,0 0,3 2,0
2013 45,5 8,9 8,3 2,2 22,9 4,8 4,8 1,0 0,0 1,6
2009 44,9 4,6 16,2 3,0 22,1 5,6 3,0 0,0 0,3 0,3
2005 32,4 3,9 10,7 19,6 19,3 8,9 3,9 0,0 0,0 1,2
2001 26,4 5,0 5,9 19,3 15,2 21,4 4,7 0,0 0,0 2,2
1997 35,8 5,8 5,6 6,9 16,2 20,8 7,6 0,0 0,0 1,3
1993 30,1 6,2 1,4 15,8 31,6 7,2 6,5 0,0 0,5 0,7
1989 46,5 7,2 5,6 8,8 12,9 10,2 8,1 0,2 0,0 0,5
1985 50,1 10,5 0,4 6,6 15,6 9,4 6,4 0,0 0,2 0,8
1981 46,3 13,5 0,0 5,2 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 21,7
1977 47,5 0,0 0,0 4,9 11,8 0,0 0,0 0,0 0,5 35,3
1973 41,3 0,0 1,3 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7
1969 40,7 1,8 0,0 3,2 14,4 16,1 23,9 0,0 0,0 0,0
1965 48,0 1,8 0,0 3,3 2,2 20,5 24,2 0,0 0,0 0,0
1961 47,3 0,8 0,0 0,0 2,7 30,9 17,6 0,0 0,0 0,8
1957 45,6 1,3 0,0 0,0 4,2 29,5 19,4 0,0 0,0 0,0
1953 43,9 0,8 0,0 0,0 2,1 31,6 21,5 0,0 0,0 0,0
1949 46,1 0,0 0,0 0,0 1,6 28,0 23,2 0,0 0,0 1,2
1945 45,5 4,7 0,0 0,0 0,4 0,0 48,5 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.4 0 0 0 0 0 0 0 0 59.6
Valgting 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned