Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tydal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 68,1 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,9 (5)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 116,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 53,5 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 117,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,7 (0)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 121,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 68,1 (12) 116,1 (0) 117,8 (0) 121,8 (0) Sp
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,1 (12) 116,1 (0) 117,8 (0) 121,8 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 68,1 (12) 116,1 (0) 117,8 (0) 121,8 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 68,1 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,9 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 18 1 48 39
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 18 4 40 22
Sum 36 5 44 31
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Arbeiderpartiet og SV 16 4 40 31
Liste for Venstre og Senterpartiet 18 3 50 50
Tydalslista, bygdeliste for utvikling 18 4 43 50
Sum 52 11 45 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Sør-Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 853
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 545
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,9 %
F-2015 58,5 %
K-2015 76,8 %
S-2013 77,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 17 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ole Bjarne Østby, Sp (2015-)
John Paulsby, V (2011-2015)
Kari Slungård, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp
Partier i posisjon 2011-2015 A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2007 22,2 0,0 0,0 6,7 21,5 0,0 30,6 0,0 0,0 19,0
2003 31,7 7,6 0,0 14,2 23,5 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0
1999 32,8 6,7 0,0 5,7 27,8 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0
1995 20,3 9,0 0,0 7,0 15,8 0,0 12,3 0,0 0,0 35,6
1991 26,8 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
1987 22,3 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 67,9
1983 51,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
1979 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
1975 45,0 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
1971 52,2 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,6
1967 49,9 0,0 0,0 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9
1963 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
1959 67,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7
1955 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
1951 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8
1947 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 6,7 7,5 3,4 42,2 0,7 3,1 1,2 1,4 0,7
2011 37,1 7,7 10,3 7,2 27,3 1,0 6,4 0,0 1,5 1,3
2007 29,4 4,5 10,4 8,7 29,4 0,7 12,7 0,0 1,5 2,7
2003 26,5 5,3 10,6 14,6 29,0 0,9 8,8 0,0 0,9 3,3
1999 29,6 9,4 6,4 10,3 27,0 2,4 9,6 0,6 1,1 3,6
1995 32,4 11,9 2,3 10,2 31,6 2,3 6,0 0,2 0,6 2,5
1991 36,0 9,7 4,4 17,6 26,1 2,9 2,7 0,0 0,5 0,0
1987 43,9 13,4 6,4 11,3 15,4 2,3 5,7 0,0 0,7 0,9
1983 50,4 12,0 2,3 10,1 11,8 1,9 10,6 0,0 0,8 0,2
1979 50,7 13,0 0,2 4,5 15,3 2,9 11,5 0,0 0,4 1,4
1975 42,2 4,7 0,0 10,9 18,4 4,1 18,8 0,0 0,4 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,4 7,6 10,4 2,8 44,1 0,9 1,7 0,9 1,3 0,7
2013 36,0 11,0 14,2 3,7 26,5 0,6 6,7 0,2 0,7 0,4
2009 36,6 6,6 21,1 5,0 24,2 0,4 3,5 0,4 1,0 1,4
2005 32,9 4,4 17,0 8,9 27,7 1,5 5,2 0,2 1,1 1,1
2001 27,8 10,9 12,5 11,0 22,3 4,2 5,5 0,2 0,0 5,5
1997 33,3 8,3 9,1 8,5 25,2 7,6 4,6 0,5 0,7 2,2
1993 34,8 9,2 1,8 11,5 33,3 3,2 3,2 0,2 0,2 2,6
1989 43,3 11,8 8,4 13,0 15,8 3,6 3,0 0,5 0,0 0,6
1985 52,5 15,8 1,8 10,0 13,5 3,7 2,7 0,0 0,0 0,0
1981 49,3 18,8 2,4 6,6 13,7 3,0 5,6 0,0 0,3 0,3
1977 53,6 8,8 0,8 6,4 17,7 0,0 0,0 0,0 0,6 12,2
1973 47,3 3,7 1,9 13,6 13,8 6,4 12,3 0,0 0,0 1,0
1969 58,1 4,6 0,0 7,5 19,8 4,6 4,8 0,0 0,0 0,5
1965 56,9 8,5 0,0 7,4 16,1 4,6 5,6 0,0 0,0 1,0
1961 67,1 6,4 0,0 0,0 0,0 4,7 5,8 0,0 0,0 16,0
1957 69,7 7,4 0,0 0,0 9,1 6,3 6,1 0,0 0,0 1,5
1953 64,2 8,7 0,0 0,0 11,7 4,8 8,0 0,0 0,0 2,5
1949 62,9 9,0 0,0 0,0 11,2 5,7 8,3 0,0 0,0 2,9
1945 69,1 6,5 0,0 0,0 2,8 2,8 15,7 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 0 0 58.4 0 0 0 0 41.6
Valgting 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned