Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Modalen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (13)
Poll of polls (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 167,7 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 117,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 162,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (13) 167,7 (0) 117,9 (0) 162,8 (0) And
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,0 (13)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Samlingslista 17 4 44 65
Solrenningslista 15 0 40 40
Sum 32 4 42 53
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Samlingslista for Modalen 15 2 43 47
Solrenningslista 15 0 39 40
Sum 30 2 41 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 385
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 228
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,7 %
F-2015 56,2 %
K-2015 81,1 %
S-2013 68,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 13 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Tom Kristian Thorsen, A (2015-)
Knut Moe, H (2007-2015)

Partier i posisjon 2015-2019 A
Partier i posisjon 2011-2015 A
Partier i posisjon 2007-2011 H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1991 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1987 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1983 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1979 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 34,2 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,4 8,9 8,9 3,8 32,9 8,2 1,3 9,5 1,3 1,9
2011 25,6 18,3 15,9 2,4 18,3 11,0 3,7 1,8 1,2 1,8
2007 15,1 7,9 19,1 3,9 30,9 12,5 3,3 2,0 2,0 3,3
2003 16,0 7,7 16,7 10,3 28,8 13,5 0,6 1,3 1,9 3,2
1999 19,9 8,9 6,8 6,2 25,3 21,9 4,8 2,1 2,1 2,1
1995 17,8 8,9 4,7 2,4 36,7 16,0 8,9 1,2 0,6 3,0
1991 14,5 10,1 5,1 8,7 36,2 15,9 4,3 1,4 0,7 2,9
1987 17,7 20,0 12,3 3,8 22,3 17,7 0,0 0,0 0,0 6,2
1983 18,9 25,4 6,5 4,1 25,4 14,2 4,1 0,0 0,6 0,6
1979 16,5 20,3 0,8 1,5 39,8 15,8 3,8 0,0 0,0 1,5
1975 12,3 6,1 1,8 1,8 50,0 18,4 7,0 0,0 0,0 2,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,0 16,5 8,5 3,8 39,2 5,7 2,4 3,3 1,4 2,4
2013 20,5 13,7 8,9 2,1 34,2 12,1 2,1 4,7 0,5 1,1
2009 25,9 11,9 16,9 5,0 23,4 9,0 2,5 0,5 3,0 2,0
2005 18,6 9,8 19,1 6,2 18,0 11,9 10,3 0,0 4,1 2,1
2001 15,9 12,4 11,2 5,9 15,3 24,1 2,9 0,0 2,4 10,0
1997 15,6 6,1 3,9 7,8 27,9 25,1 7,8 0,0 2,8 2,8
1993 18,9 6,7 2,8 6,7 46,7 12,2 5,6 0,0 0,0 0,6
1989 18,4 18,4 9,5 10,1 22,9 17,3 2,8 0,6 0,0 0,0
1985 22,1 27,1 3,0 6,5 19,6 19,1 1,5 0,0 0,0 1,0
1981 13,0 32,5 4,7 0,6 23,1 16,6 4,7 0,0 2,4 2,4
1977 16,3 20,7 0,7 3,0 25,2 30,4 0,7 0,0 0,0 3,0
1973 14,8 14,8 3,7 3,7 22,2 29,6 3,7 0,0 0,0 7,4
1969 11,9 5,2 0,0 1,5 31,3 33,6 16,4 0,0 0,0 0,0
1965 12,6 4,2 0,0 1,2 29,3 24,6 26,9 0,0 0,0 1,2
1961 11,8 1,7 0,0 1,7 46,7 22,3 15,7 0,0 0,0 0,0
1957 17,3 1,9 0,0 0,0 42,3 23,8 14,6 0,0 0,0 0,0
1953 9,4 3,0 0,0 0,0 44,0 30,1 13,5 0,0 0,0 0,0
1949 12,1 0,9 0,0 0,0 26,1 43,0 16,7 0,0 0,0 1,2
1945 5,1 5,8 0,0 0,0 21,0 54,3 10,9 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valgting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned