Poll of polls

Kommunestyrevalg: Vaksdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,5 (8) 11,3 (2) 5,8 (1) 14,0 (3) 16,1 (4) 10,9 (2) 0,0 (0) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 28,4 (0) 9,8 (0) 5,0 (0) 22,4 (0) 27,4 (0) 8,2 (0) 0,0 (0) 5,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,5 (0) 10,2 (0) 5,0 (0) 28,6 (0) 27,8 (0) 8,2 (0) 0,0 (0) 6,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 28,4 (0) 9,6 (0) 4,5 (0) 23,8 (0) 28,8 (0) 8,1 (0) 0,0 (0) 5,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 65,6 (14) 64,0 (0) 62,5 (0) 65,3 (0) Ap, Sp, KrF
Borgerlige 28,0 (5) 23,0 (0) 23,4 (0) 22,2 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 72,0 (16) 83,9 (0) 89,6 (0) 86,9 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,0 (6) 35,6 (0) 36,0 (0) 36,9 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,5 (8) 11,3 (2) 5,8 (1) 14,0 (3) 16,1 (4) 10,9 (2) 0,0 (0) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 60 17
Høyre 26 2 52 35
KrF 11 2 60 55
Sp 18 2 46 56
Ap 21 2 47 48
SV 12 2 48 33
Miljøpartiet Dei Grøne 11 3 39 45
Sum 111 15 50 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 3 54 23
Høyre 23 4 55 30
KrF 9 2 53 56
Venstre 11 2 31 27
Sp 18 3 50 44
Ap 21 1 46 33
SV 12 3 53 50
Rødt 7 1 30 86
Sum 114 19 48 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 145
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 065
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,0 %
F-2015 56,7 %
K-2015 63,9 %
S-2013 78,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Eirik Haga, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,5 11,3 5,8 14,0 16,1 10,9 0,0 3,3 0,0 0,0
2011 44,1 16,3 6,9 6,9 12,6 10,0 2,3 0,0 0,8 0,0
2007 40,9 15,3 9,7 9,7 9,1 13,9 0,0 0,0 1,4 0,0
2003 30,0 16,9 9,4 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
1999 27,3 13,1 6,0 0,0 9,0 11,3 4,1 0,0 0,0 29,3
1995 31,2 16,3 0,0 0,0 14,9 12,4 6,1 0,0 0,0 19,1
1991 38,8 10,6 3,2 10,8 16,2 12,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1987 43,2 17,5 4,8 6,3 10,2 13,8 0,0 0,0 0,0 4,3
1983 44,0 14,7 3,2 6,8 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 16,8
1979 46,7 13,9 0,0 4,5 9,5 17,8 4,0 0,0 0,0 3,7
1975 51,4 5,5 0,0 0,0 13,4 19,8 0,0 0,0 0,0 9,9
1971 53,8 3,9 0,0 0,0 13,2 16,0 13,1 0,0 0,0 0,0
1967 50,7 3,4 0,0 4,6 10,8 11,9 14,7 0,0 0,0 4,0
1963 53,8 0,0 0,0 4,8 10,4 13,6 13,2 0,0 0,0 4,3
1959 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 15,7 0,0 0,0 12,1
1951 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0
1947 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4
1945 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,3 11,7 8,2 7,5 13,0 9,4 1,4 4,4 0,6 2,5
2011 41,0 15,4 10,4 5,0 10,1 10,6 2,9 1,5 0,9 2,2
2007 38,1 10,2 14,3 7,5 11,2 10,7 2,2 0,7 2,2 2,8
2003 34,9 10,0 16,0 10,3 13,8 7,6 2,1 0,9 1,3 3,2
1999 34,4 9,8 8,9 7,0 14,4 15,1 4,6 1,0 2,3 2,4
1995 36,1 10,5 4,4 5,1 18,7 14,8 6,8 0,4 1,0 2,2
1991 35,9 11,6 4,2 12,5 17,3 12,4 1,6 0,4 1,1 2,9
1987 43,4 16,0 6,1 6,4 8,6 13,7 0,0 0,0 0,4 5,5
1983 46,0 15,3 4,0 6,5 7,5 14,3 3,5 0,0 0,4 2,6
1979 45,7 14,1 1,2 4,2 7,2 18,9 4,1 0,0 0,6 3,9
1975 49,8 5,4 1,0 2,9 11,6 20,3 1,6 0,0 0,9 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,0 17,2 16,0 7,2 16,6 6,1 1,5 2,2 0,7 1,6
2013 37,0 19,2 13,7 5,1 8,4 8,7 3,8 2,1 0,5 1,7
2009 42,2 10,5 16,4 5,8 10,8 8,9 2,1 0,2 1,8 1,3
2005 40,5 7,5 17,1 7,6 9,7 8,6 4,8 0,0 2,5 1,6
2001 29,1 10,9 13,5 11,6 7,7 17,2 3,6 0,2 1,9 4,2
1997 38,4 5,9 9,8 4,9 12,8 18,1 6,4 0,2 2,0 1,6
1993 39,4 6,3 2,2 7,9 26,9 11,1 3,2 0,0 0,3 2,6
1989 41,3 12,7 9,0 10,2 7,9 13,9 3,4 0,4 0,0 1,2
1985 49,1 17,7 2,6 5,1 6,0 14,3 2,9 0,0 0,2 2,1
1981 44,6 18,5 3,5 5,1 6,1 17,3 2,8 0,0 0,3 1,9
1977 51,0 9,4 2,0 3,4 7,4 20,5 2,4 0,0 0,3 3,6
1973 45,9 4,8 2,8 8,0 9,4 20,6 2,7 0,0 0,5 5,2
1969 55,1 4,4 0,0 3,1 8,0 16,9 12,1 0,0 0,0 0,4
1965 51,3 4,8 0,0 7,6 9,2 13,8 12,8 0,0 0,0 0,5
1961 56,2 2,5 0,0 7,0 4,0 17,6 11,9 0,0 0,0 0,8
1957 62,1 2,6 0,0 0,0 4,2 18,4 11,1 0,0 0,0 1,7
1953 59,5 2,6 0,0 0,0 3,4 23,5 7,6 0,0 0,0 3,3
1949 57,1 2,3 0,0 0,0 2,8 23,3 9,6 0,0 0,0 4,9
1945 46,8 2,6 0,0 0,0 2,0 32,2 8,1 0,0 0,0 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42 12.9 6.5 8.8 14.7 10.6 0 4.5 0 0
Valgting 37,6 10,9 5,6 15,5 16,5 11,0 0,0 3,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned