Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg - basert på kommuner målt av Respons Analyse

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / BT Bergen 24/6-2022 602 0,0%
Respons / Fevennen Kristiansand 23/6-2022 600 0,0%
Respons / Høyre Oslo 25/3-2022 1 000 0,0%