Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Rogaland

Uke 6 - 2019

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenbladet Stavanger 10/9-2018 601 28,9%
Respons / Aftenbladet 10/9-2018 600 0,0%
Poll of polls 2 Uke 6 - 2019 1 201 28,9%