Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg - basert på kommuner målt av InFact

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / Nordlys Tromsø 22/5-2019 1 023 1,4%
InFact / HA Karmøy 21/3-2019 Ikke opplyst 0,8%
InFact / HA Haugesund 20/3-2019 600 0,7%
InFact / AN Bodø 8/3-2019 852 0,9%
InFact / RB Rana 16/2-2019 431 0,5%
InFact / RB Ullensaker 15/1-2019 456 0,6%
InFact / TK Kristiansund 28/12-2018 633 0,5%