Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Nordland

Uke 14 - 2019

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / AN Bodø 8/3-2019 852 20,1%
InFact / RB Rana 16/2-2019 431 9,9%
InFact / Fremov Narvik 12/9-2018 550 9,3%
Poll of polls 3 Uke 14 - 2019 1 833 39,3%