Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Rogaland

Uke 11 - 2019

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenbladet Klepp 16/3-2019 501 3,9%
Respons / Aftenbladet 15/3-2019 501 4,3%
Respons / Aftenbladet Time 14/3-2019 500 4,2%
Respons / Aftenbladet Sandnes 12/3-2019 600 15,0%
Respons / Aftenbladet / VG Stavanger 11/3-2019 600 30,8%
Poll of polls 5 Uke 11 - 2019 2 702 58,1%