Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg - basert på kommuner målt av Respons Analyse

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenbladet Stavanger 10/9-2018 601 2,5%
Respons / VG Oslo 7/9-2018 600 13,4%