Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Nord-Norge

Uke 52 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / Nordlys Tromsø 17/10-2018 1 027 15,1%
InFact / Fremov Narvik 12/9-2018 550 4,8%
InFact / AN Bodø 8/9-2018 819 10,3%
InFact / RB Rana 15/5-2018 600 5,1%
Poll of polls 4 Uke 52 - 2018 2 996 35,3%