Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Nordland

Uke 51 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / Fremov Narvik 12/9-2018 550 9,3%
InFact / AN Bodø 8/9-2018 819 20,1%
InFact / RB Rana 15/5-2018 600 9,9%
Poll of polls 3 Uke 51 - 2018 1 969 39,3%