Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Poll of polls kommunestyrevalg Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner (kommuneklasse 5)

Uke 50 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenbladet Stavanger 10/9-2018 601 9,6%
Poll of polls 1 Uke 50 - 2018 601 9,6%