Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner (kommuneklasse 5)

Uke 48 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Sentio / BP / DT / EB Øvre Eiker 2/12-2018 400 1,1%
Sentio / Hadeland Gran 2/12-2018 400 1,0%
Sentio / DT / LP Lier 22/11-2018 400 1,7%
InFact / TB Tønsberg 2/10-2018 626 3,5%
Respons / Aftenbladet Stavanger 10/9-2018 601 9,6%
Respons / Aftenbladet Sandnes 10/9-2018 600 4,7%
Sentio / HA Stange 6/6-2018 400 1,5%
InFact / ØP Larvik 22/3-2018 600 3,2%
Poll of polls 8 Uke 48 - 2018 4 027 26,3%