Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Rogaland

Uke 45 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / Aftenbladet Stavanger 10/9-2018 601 30,8%
Respons / Aftenbladet Sandnes 10/9-2018 600 15,0%
Poll of polls 2 Uke 45 - 2018 1 201 45,8%