Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg Nordland

Uke 36 - 2018

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
InFact / AN Bodø 8/9-2018 819 20,1%
InFact / RB Rana 15/5-2018 600 9,9%
Poll of polls 2 Uke 36 - 2018 1 419 30,1%