Poll of polls

Poll of polls kommunestyrevalg

Uke 16 - 2016

Følgende meningsmålinger inngår i grunnlaget for denne beregningen av poll of polls.

Måling Kommune Dato Respondenter Andel stemmer
Respons / BT Bergen 20/3-2016 601 5,5%
Sentio / HA Hamar 4/3-2016 400 0,7%
InFact / Nordlys Tromsø 25/1-2016 Ikke publisert 1,4%
Respons / Aftenp. Oslo 10/11-2015 805 13,4%
InFact / OA Gjøvik 10/10-2015 632 0,5%
Poll of polls 5 Uke 16 - 2016 2 438 21,5%