Poll of polls

Aps liste i Skien 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Hedda Foss Five Ja Kvinne 1976
2 Rolf Erling Andersen Ja Mann 1947
3 Trude Tvedt Sandvik Ja Kvinne 1970
4 Ole Geir Hoppestad Ja Mann 1953
5 Ingjerd Martinsen Ja Kvinne 1948
6 Rasmus Omland Ja Mann 1997
7 Trine Almenning Ja Kvinne 1975
8 Knut Einar Aas Ja Mann 1958
9 Jorunn Schmitz Ja Kvinne 1959
10 Roger Hegland Ja Mann 1966
11 Åse Berit Eriksrød Nei Kvinne 1961
12 Johnny Skogsrød Nei Mann 1953
13 Hanne Tangenes Nei Kvinne 1968
14 Tor Ragnar Sollid Nei Mann 1946
15 Torunn Hauen Aks Nei Kvinne 1959
16 Frode Bakken Nei Mann 1950
17 Anne C. Apneseth Nei Kvinne 1968
18 Ole Johan Løvli Nei Mann 1958
19 Saynab Guleed Nei Kvinne 1965
20 Harald Christiansen Nei Mann 1941
21 Inger Johanne Juve Nei Kvinne 1947
22 Svein Gustaf Martinsen Nei Mann 1985
23 Rewa Titi Nei Kvinne 1978
24 Harald Haraldsen Nei Mann 1963
25 May Heggset Nei Kvinne 1969
26 Arne Morten Knutsen Nei Mann 1962
27 Kari Gaaserud Nei Kvinne 1947
28 Frank Roy Larsen Nei Mann 1951
29 Kari-Ann Borgerås Nei Kvinne 1968
30 Felix Volpe Nei Mann 1997
31 Inger Tveit Nei Kvinne 1968
32 Anders Skorve Nei Mann 1975
33 Grete Larsen Nei Kvinne 1954
34 Asle Aase Nei Mann 1967
35 Lill Harriet Koi Nei Kvinne 1963
36 Kjetil Bommen Bakke Nei Mann 1971
37 Nina Risinggård Nei Kvinne 1966
38 Jan Grini Nei Mann 1942
39 Solvor Vefsnmo Nei Kvinne 1959
40 Even Ulsnæs Nei Mann 1989
41 Nina Moen Nei Kvinne 1962
42 Bjørn Halmrast Nei Mann 1948
43 Ine-Marie Sem Nei Kvinne 1996
44 Gisle Lund Rønnebu Nei Mann 1985
45 Marianne Løvseth Nei Kvinne 1974
46 Gudmund Kverndalen Nei Mann 1960
47 Rofika Belghali Nei Kvinne 1981
48 Odin Adelsten Bohmann Nei Mann 1985
49 Peri-Ilka Tincman Nei Kvinne 1975
50 Jan Brattelid Nei Mann 1962
51 Målfrid Johansen Nei Kvinne 1970
52 Bjørn Rudborg Nei Mann 1964
53 Hege Larsen Nei Kvinne 1962
54 Knut Aasen Nei Mann 1939
55 Anita Kallevik Nei Kvinne 1960
56 Øystein Tallakstad Nei Mann 1973
57 Olaug Skau Nei Kvinne 1974
58 Andreas Hoppestad Nei Mann 1994
59 Helen Brækken Nei Kvinne 1946
60 Myrteza Ahmeti Nei Mann 1972
61 Sigrid Øyen Nei Kvinne 1967