Poll of polls

Høyres liste i Røyken 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Eva Norén Eriksen Ja Kvinne 1965
2 Roar Skryseth Ja Mann 1946
3 Håvard Vestgren Ja Mann 1963
4 Mette Lund Stake Ja Kvinne 1945
5 Thormod Rønning Kvam Ja Mann 1991
6 Bjørge Bøhn Nei Mann 1963
7 Trine Føyen Nei Kvinne 1963
8 Bjarte Engen Grostøl Nei Mann 1969
9 Arne Dessen Nei Mann 1959
10 Susanne Vist Nei Kvinne 1973
11 Jan Syrstad Nei Mann 1959
12 Erling Nilsen Nei Mann 1964
13 Ingunn Rese Nei Kvinne 1965
14 Åge Rasmussen Nei Mann 1958
15 Bernt Espen Kolsrud Nei Mann 1973
16 Harald Søvold Kjos Nei Mann 1976
17 Rolf Haug Nei Mann 1958
18 Kjersti Kvitberg Nei Kvinne 1968
19 Hans Frivold Nei Mann 1944
20 Per Olaf Øxseth Nei Mann 1963
21 Wivi-Ann Søvold Kjos Nei Kvinne 1945
22 Jan Fredrik Bjørkheim Nei Mann 1972
23 Ole Knut Bjørnstad Nei Mann 1945
24 Nina Sørsdal Nei Kvinne 1968
25 Steinar Hoel Korsmo Nei Mann 1965
26 Lars Kristian Wear Nei Mann 1968
27 Glenn Rype Nei Mann 1983
28 Per Erik Engh Nei Mann 1959
29 Marianne Vinje Nei Kvinne 1950
30 Morten Bertrand Henriksen Nei Mann 1961
31 Per Gunnerud Nei Mann 1950