Poll of polls

Høyres liste i Sigdal 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Hellik Kolbjørnsrud Ja Mann 1957
2 Åse Lene B Eckhoff Nei Kvinne 1961
3 Kari Lindbo Nei Kvinne 1954
4 Frode Haugen Nei Mann 1975
5 Bård Sverre Fossen Nei Mann 1953
6 Inger Stuve Andersen Nei Kvinne 1961
7 John Trygve Roland Nei Mann 1971
8 Ida Kristine Hjertholm Nei Kvinne 1983
9 Mariann Tandberg Nei Kvinne 1967
10 Tor Steinar Fossen Nei Mann 1956
11 Eirik Strand Lindbo Nei Mann 1977
12 Tone Besserud Nei Kvinne 1971
13 Emil Skare Nei Mann 1970
14 Svein Haga Nei Mann 1953
15 Rune Ødegård Nei Mann 1964
16 Elisabeth Koren Bøle Nei Kvinne 1969
17 Veronica Hansen Røren Nei Kvinne 1987
18 Terje Haugen Leer Nei Mann 1965
19 Stein Tore Aalien Nei Mann 1969