Poll of polls

Sps liste i Hole 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Kristin Færden Bjella Ja Kvinne 1952
2 Anita Haugland Gomnæs Ja Kvinne 1958
3 Tore Ellingsen Nei Mann 1947
4 Nils Erik Frøhaug Nei Mann 1953
5 Bjørn Olai Dalsbotn Nei Mann 1964
6 Mari Foss Frøhaug Nei Kvinne 1959
7 Sindre Nørgaard Nei Mann 1961
8 Dag Fjeldstad Nei Mann 1956
9 John Fekjær Nei Mann 1960