Poll of polls

SVs liste i Hole 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Marie Føli Ja Kvinne 1989
2 Fred Harald Nilssen Ja Mann 1948
3 Torun Kjærnsmo Guldal Nei Kvinne 1960
4 Arvid Næss Nei Mann 1954
5 Kari Strande Nei Kvinne 1949
6 Bjørn Rolf Gasmann Nei Mann 1955
7 Kristin Myren Skår Nei Kvinne 1972
8 Ahmad Ghanizadeh Nei Mann 1961
9 Beate Føli Nei Kvinne 1989
10 Jonas Ali Ghanizadeh Nei Mann 1989
11 Kjellaug Dyrdal Nei Kvinne 1926
12 Morten Dåsnes Nei Mann 1955