Poll of polls

Aps liste i Tjeldsund 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Helene Johanne Berg Nilsen Ja Kvinne 1960
2 Ove Berg Ja Mann 1960
3 Laila Benjaminsen Ja Kvinne 1969
4 Evald Joakimsen Ja Mann 1959
5 Pål Brodtkorb Nei Mann 1973
6 Stein Roar Nilssen Nei Mann 1963
7 Viktoria Instanes Markussen Nei Kvinne 1998
8 Birgit Marskar Larsen Nei Kvinne 1944
9 Tor Anders Hustad Nei Mann 1970
10 Katrine Flostrand Nei Kvinne 1976
11 Tove Alice Johansen Nei Kvinne 1978
12 Merethe Sætran Nei Kvinne 1977
13 Signe Trude Storli Nei Kvinne 1966
14 Robin Eivik Nei Mann 1962
15 Ella Haldorsen Nei Kvinne 1956
16 Lars-Kristian Berg Nei Mann 1982
17 Gro Nilssen Nei Kvinne 1976
18 Bjørn Hanssen Nei Mann 1955
19 Svein Erik Torbergsen Nei Mann 1941
20 Roger Larsen Nei Mann 1984
21 Reidar Karlsen Nei Mann 1957
22 Marit Myklevoll Nei Kvinne 1957
23 Nina Jakobsen Nei Kvinne 1973