Poll of polls

Tverrpolitisk listes liste i Ringebu 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Svein Ivar Sæther Ja Mann 1960
2 Oddrun Mary Søreng Ja Kvinne 1960
3 Jan Erik Brenden Nei Mann 1965
4 Bjørg Dalberg Karlstad Nei Kvinne 1963
5 Brede Vestby Nei Mann 1968
6 Anne-Grethe L Heimstad Nei Kvinne 1987
7 Jan Skogvang Nei Mann 1949
8 Anne Synnøve Rolid Scheie Nei Kvinne 1967
9 Kjell Arne Borgedal Nei Mann 1956
10 Eva Rødsrud-Krømeke Nei Kvinne 1953
11 Anders Amrud Nei Mann 1974
12 Øystein Wahlquist Nei Mann 1955
13 Yvette Simone La Pierre Nei Kvinne 1966
14 Redvald Olaf Heggelien Nei Mann 1959
15 Stein Olav Dokk Nei Mann 1954
16 Brit Nilsen Nei Kvinne 1953
17 Olav Rune Smidesang Nei Mann 1963
18 Kjell Magne Pinløkken Nei Mann 1958
19 Kari Sæther Nei Kvinne 1961
20 Rune Andersen Nei Mann 1966
21 Aud Margrethe Fossmo Nei Kvinne 1958