Poll of polls

Sps liste i Sel 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Eldri Siem Ja Kvinne 1964
2 Ragnhild Næprud Ja Kvinne 1983
3 Marit K Murås Fosså Nei Kvinne 1950
4 Erling Lusæter Nei Mann 1955
5 Olav Jostein Bergum Nei Mann 1970
6 Åse Elin Steine Nei Kvinne 1960
7 Kari Kjørum Nei Kvinne 1944
8 Oddny Marie Teighagen Nei Kvinne 1949
9 Rolf Nysæter Nei Mann 1955
10 Elin Hansen Nei Kvinne 1975
11 Olaf Ivar Rudi Nei Mann 1943
12 Odd Arne Fosså Nei Mann 1944
13 Ingrid Kjørum Nei Kvinne 1966
14 Hans Rødølen Nei Mann 1968
15 Arne Egil Halvorsen Nei Mann 1929