Poll of polls

Høyres liste i Sel 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Kåre Birger Hansen Ja Mann 1952
2 Laila Killi Ja Kvinne 1960
3 Gudbrand Skjåk Ja Mann 1947
4 Camilla Smidesang Ja Kvinne 1982
5 Magne Båtstad Ja Mann 1954
6 Ulf Johansen Nei Mann 1963
7 Pål Erik Skaugen Nei Mann 1980
8 Helge Seipæjærvi Båtstad Nei Mann 1986
9 Kåre Fredrik Moen Nei Mann 1958
10 Johannes Odde Nei Mann 1967
11 Leif Magne Åndheim Nei Mann 1969
12 Tom Enger Nei Mann 1967
13 Morten Havn Nei Mann 1961
14 Svein Tore Nymoen Nei Mann 1972
15 Vebjørn Haugen Nei Mann 1972
16 Anita Endrestad Nei Kvinne 1964
17 Terje Ødegård Nei Mann 1969
18 Syver Einangen Nei Mann 1949
19 Gunnar B Steinsvoll Nei Mann 1958
20 Richard Høiberg Nei Mann 1966
21 Beret Skjelle Nei Kvinne 1940
22 Sissel Kure Asp Nei Kvinne 1941
23 Thorleif Tangen Nei Mann 1963
24 Erling Lid Nei Mann 1966
25 Kari Haugrud Setsaas Nei Kvinne 1967
26 Floyd Randall Bilben Nei Mann 1958
27 Gro Enger Nei Kvinne 1969
28 Pål Martin Sletten Nei Mann 1955