Poll of polls

Bygdelista i Stor-Elvdals liste i Stor-Elvdal 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Sigmund Vestad Ja Mann 1945
2 Marita Grøtan Heggstad Ja Kvinne 1984
3 Thor Arne Haug Nei Mann 1978
4 Margaretha N. Falck-Jensen Nei Kvinne 1970
5 Steinar Myrvang Nei Mann 1943
6 Marit Haugen Nei Kvinne 1985
7 Knut Bärnholdt Nicolaysen Nei Mann 1955
8 Evy Hofseth Hirkjølen Nei Kvinne 1966
9 Jan Erik Hirkjølen Nei Mann 1949
10 Wenche Helen Solum Sundli Nei Kvinne 1976
11 Asgeir Christian Lyng Nei Mann 1975
12 Liis Lensment Nei Kvinne 1977
13 Lars Espen Rath Vestad Nei Mann 1976
14 Monica Hagen Nei Kvinne 1970
15 Arnfinn Tore Engh Nei Mann 1947
16 Greta Veronica K Østensen Nei Kvinne 1970
17 Kai Bakken Nei Mann 1960
18 Anne Tove Hem Nei Kvinne 1955
19 Ove Andreassen Nei Mann 1967
20 Mali Engh Nei Kvinne 1980
21 Knut Nybakken Nei Mann 1949
22 Kristin Dalbakk Nei Kvinne 1979
23 Stein Harry Grøndalen Nei Mann 1973
24 Pinehas Austeng Nei Mann 1968
25 Kari Engvoll Nei Kvinne 1970
26 Harald Gravseth Nei Mann 1936
27 Ragnhild Gravseth Nei Kvinne 1939