Poll of polls

Venstres liste i Oslo 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Hallstein Bjercke Ja Mann 1977
2 Marit Kristine Vea Ja Kvinne 1985
3 Julianne Ferskaug Ja Kvinne 1990
4 Haakon Riekeles Ja Mann 1986
5 Guri Melby Nei Kvinne 1981
6 Anna Dåsnes Nei Kvinne 1998
7 Christian Grønlie Herzog Nei Mann 1972
8 Tina Shagufta Munir Kornmo Nei Kvinne 1968
9 Espen Ophaug Nei Mann 1973
10 Margrethe Geelmuyden Nei Kvinne 1961
11 Hans Kristian Voldstad Nei Mann 1958
12 Gøril Bjerkhol Havro Nei Kvinne 1980
13 Audun Gotaas Bonde Nei Mann 1993
14 Ingeborg Briseid Kraft Nei Kvinne 1989
15 Jarl W. Alnæs Nei Mann 1967
16 Julia Anh Thu Ølmheim Nei Kvinne 1985
17 Siv-Lise Bendixen Stærk Nei Kvinne 1979
18 Kyrre Alvær Nei Mann 1972
19 Linn Beate Kaald Thoresen Nei Kvinne 1972
20 Simon Alexander Seland Nei Mann 1999
21 Øystein Aurlien Nei Mann 1965
22 Borgar Aamaas Nei Mann 1984
23 John Bjørnøy Nei Mann 1953
24 Frida Blomgren Nei Kvinne 1971
25 Einar Dåsnes Nei Mann 2001
26 Kjetil Ottar Eritzland Nei Mann 1961
27 Dyveke Fjeld Elset Nei Kvinne 1990
28 Klara Johanne Arnekleiv Nei Kvinne 1991
29 Ragnhild Tryti Forsberg Nei Kvinne 1995
30 Karl Arthur Giverholt Nei Mann 1983
31 Kamile Gursel Nei Kvinne 1989
32 Håvard Haagenrud Nei Mann 1976
33 Liv Irene Haug Nei Kvinne 1954
34 Gudrun Jære Hoel Nei Kvinne 1964
35 Anne Hollerud Nei Kvinne 1961
36 Jan-Petter Holtedahl Nei Mann 1967
37 Sonja Myhre Holten Nei Kvinne 1965
38 Ida Bergitte A. Hundvebakke Nei Kvinne 1990
39 Sofie Alexandra Engli Høgestøl Nei Kvinne 1986
40 Britt Inglingstad Nei Kvinne 1959
41 Nawaz Khan Nei Mann 1981
42 Maria Caroline Klose Nei Kvinne 1984
43 Berit Kvæven Nei Kvinne 1942
44 Tor Kåpvik Nei Mann 1977
45 Kjersti Larsen Nei Kvinne 1968
46 Yngve Lien Nei Mann 1974
47 Ingvill Elvestad Meltvedt Nei Kvinne 1982
48 Kathrine Nitter Nei Kvinne 1972
49 Morten Grinna Normann Nei Mann 1992
50 Torgeir Ose Nei Mann 1956
51 Olav Persson Ranes Nei Mann 1989
52 Anne Sender Nei Kvinne 1956
53 Ole-Andreas Sjømoen Nei Mann 1971
54 Helene Zakariassen Skulstad Nei Kvinne 1984
55 Linn Skyum Nei Kvinne 1995
56 Anders Tangen Nei Mann 1984
57 Eirik Torheim Nei Mann 1980
58 Catrine Fladsrud Vold Nei Kvinne 1972
59 Vegard Vik Nei Mann 1981
60 Tore Wilken Nitter Walaker Nei Mann 1969
61 Hans Weinberger Nei Mann 1962
62 Anita Wold Nei Kvinne 1976
63 Sarah Zahid Nei Kvinne 1996
64 Sebastian Øyrehagen Nei Mann 1991
65 Odd Einar Dørum Nei Mann 1943