Poll of polls

Rødts liste i Oslo 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Bjørnar Moxnes Ja Mann 1981
2 Negar Enayati Ja Kvinne 1987
3 Eivor Evenrud Ja Kvinne 1982
4 Sissel Hallem Ja Kvinne 1965
5 Marit Halse Ja Kvinne 1972
6 Siavash Mobasheri Ja Mann 1990
7 Helle Hagenau Ja Kvinne 1965
8 Truls Drageset Dydland Ja Mann 1992
9 Tale Marte Dæhlen Ja Kvinne 1984
10 Sajjad Thathaal Ja Mann 1974
11 Rameen Najam Sheikh Nei Kvinne 1997
12 Jorunn Folkvord Nei Kvinne 1973
13 Naima Abdirahman Aseyr Nei Kvinne 1977
14 Maren Rismyhr Nei Kvinne 1947
15 Gunn Erna Pound Nei Kvinne 1951
16 Åshild Lappegård Lahn Nei Kvinne 1988
17 Claudio Varas Rojas Nei Mann 1963
18 Seher Aydar Nei Kvinne 1989
19 Live Gundersen Nei Kvinne 1989
20 Stig Berntsen Nei Mann 1975
21 Arne Rolijordet Nei Mann 1951
22 Victoria Rweikiza Nei Kvinne 1953
23 Ayan Ali Nei Kvinne 1989
24 Fredrik Olstad Nei Mann 1981
25 Ayser Yüce Farhad Nei Kvinne 1969
26 Eva Celine Jørgensen Nei Kvinne 1954
27 Olaf Svorstøl Nei Mann 1942
28 Marielle Leraand Nei Kvinne 1974
29 Markus Hansen Nei Mann 1987
30 Johanna Engen Nei Kvinne 1948
31 Baghi Taleb Ol Elm Nei Mann 1967
32 Mariette Lobo Nei Kvinne 1963
33 Mohammad Ghannam Nei Mann 1985
34 Unni Kjærnes Nei Kvinne 1952
35 Malin Lenita Vik Nei Kvinne 1985
36 Ali Mirahmadi Nei Mann 1991
37 Elin Volder Rutle Nei Kvinne 1981
38 Erling Folkvord Nei Mann 1949
39 Fahila Nawaz Nei Kvinne 1960
40 Lars Johnsen Nei Mann 1954
41 Elling Borgersrud Nei Mann 1975
42 Marie Sneve Martinussen Nei Kvinne 1985
43 Benthe Lill Krigerød Nei Kvinne 1973
44 Anita Lie Nei Kvinne 1982
45 Aled Dilwyn Fisher Nei Mann 1986
46 Eldbjørg Holte Nei Kvinne 1943
47 Mari Røsjø Nei Kvinne 1988
48 Renie Benedikte Engeseth Nei Kvinne 1969
49 Amin Senatorzade Nei Mann 1979
50 Elisabeth Rode Gustavsen Nei Kvinne 1969
51 Jorge R. S. Rocabado Nei Mann 1955
52 Linda Tinuke Strandmyr Nei Kvinne 1988
53 Ben Borgen Nei Mann 1952
54 Shamima Rahman Nei Kvinne 1963
55 Bjørn Ragnar Nordengen Nei Mann 1961
56 Linda Hægdahl Nei Kvinne 1972
57 Morten Svendsen Nei Mann 1979
58 Siri Jensen Nei Kvinne 1948
59 Boye Ullmann Nei Mann 1954
60 Jorun Gulbrandsen Nei Kvinne 1948
61 Trond Nordby Nei Mann 1943
63 Aslak Sira Myhre Nei Mann 1973
64 Ebba Wergeland Nei Kvinne 1946
65 Harald Stabell Nei Mann 1947