Poll of polls

Norges Kommunistiske Partis liste i Oslo 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Ellen Johansen Ormberg Nei Kvinne 1989
2 Mayo Bustos Alfaro Nei Mann 1956
3 Adrian Larsen Steinbø Nei Mann 1991
4 Anne-Catherin Gonzales Nei Kvinne 1990
5 Mathias Frednes Nei Mann 1992
6 Fredrik Røe Brevig Nei Mann 1991
7 Sara Josefine Johansen Nei Kvinne 1993
8 Lars Skaret Nei Mann 1986
9 Steinar Åge Brenden Nei Mann 1948
10 Dag Hagen Nei Mann 1955
11 Martin Gunnar Nag Nei Mann 1927
12 Hans Petter Hansen Nei Mann 1936
13 Arne Jørgensen Nei Mann 1922