Poll of polls

Demokratene i Norges liste i Oslo 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Eriksen Kåre Nei Mann 1938
2 Brekke Helene Nei Kvinne 1935
3 Johnsen Bente Nei Kvinne 1951
4 Aronsen Torhild Nei Kvinne 1956
5 Døvre Anders Nei Mann 1976
6 Westin Vårunn Fossheim Nei Kvinne 1955
7 Aker Stein Nei Mann 1941
8 Bergersen Ann Bente Nei Kvinne 1957
9 Bjørkli Mads Nei Mann 1976
10 Brubakken Tonje Nei Kvinne 1973
11 Larsen Tom Rune Nei Mann 1967
12 Dahlen Per Olaf Nei Mann 1963
13 Gaup Øifryd Sandra Nei Kvinne 1954
14 Kullerud Lars K. Nei Mann 1992
15 Jahnsen Jan Ø. Nei Mann 1943
16 Johansen Per-Erik Nei Mann 1931
17 Meringen Bård Nei Mann 1982
18 Nyhagen Willy Nei Mann 1939
19 Andreassen Ingvarda Nei Kvinne 1930
20 Reidulff Ove Nei Mann 1924
21 Tesdal Leif Harald Nei Mann 1929
22 Nistad Johan Ludvig Nei Mann 1945
23 Nielsen Tore Nei Mann 1956
24 Jacobsen Christoffer S. Nei Mann 1987
25 Semcesen Fredrik Nei Mann 1978
26 Smith Fredrik Nei Mann 1991
27 Frydenlund Didrik Nei Mann 1982
28 Styhr Arne Nei Mann 1927