Poll of polls

Rødts liste i Fredrikstad 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Hannah Berg Ja Kvinne 1991
2 Hermund Arntzen Dale Nei Mann 1990
3 Latoya Wang Nei Kvinne 1978
4 Mathias Andre Sjøvold Nei Mann 1991
5 Sol-Angelica Michelle Skipnes Nei Kvinne 1988
6 Jan Kenrick Glad Jackson Nei Mann 1955
7 Tove Tjønn Nei Kvinne 1947
8 Dan Andre Syversen Nei Mann 1990
9 Emilie Bjerke Ugelstad Nei Kvinne 1986
10 Said Mohamed Ismail Nei Mann 1992
11 Trine Skaug Martinsen Nei Kvinne 1982
12 Rune Bård Hansen Nei Mann 1976
13 Inger Lise Sandvik Nei Kvinne 1962
14 Geir Olav Adolfsen Nei Mann 1958
15 Brit Langvik Nei Kvinne 1962
16 Terje Syversen Nei Mann 1951
17 Ellinor Linnea Spro Nei Kvinne 1991
18 Frode Gulestøl Nei Mann 1959
19 Kristin Rosenberg Nei Kvinne 1951
20 Hans Arne Halvorsen Nei Mann 1963
21 Vilde Mari Sletten Nei Kvinne 1994
22 Jørn Erik Jenssen Nei Mann 1986
23 Anette Ballari Nilssen Nei Kvinne 1975
24 Eivind Sten Andreassen Nei Mann 1995
25 Irja Therese Diamond Nei Kvinne 1983
26 Henning Wilhelmsen Nei Mann 1981
27 Astrid Aalborg Eriksen Nei Kvinne 1983
28 Espen Ole Mathisen Nei Mann 1961
29 Laila-Brith Josefsen Nei Kvinne 1952
30 Lars Kenneth Grønsund Westby Nei Mann 1975
31 Hilde Bjørndal Nesøen Nei Kvinne 1956
32 Dag Kopperud Nei Mann 1982
33 Tina Renate Ovidia Spetz Nei Kvinne 1977
34 Glenn Gudmund Spetz Nei Mann 1972
35 Anette Johansen Nei Kvinne 1985
36 Odd Helge Eide Nei Mann 1987
37 Vera Adina Gundersen Nei Kvinne 1975
38 Hilde Christin Moen Nei Kvinne 1966
39 Jonas Siro Nei Mann 1990
40 Linda Therese Preutz Nei Kvinne 1978
41 Tanja Billing Lybæk Nei Kvinne 1962
42 Ruben Alexander Lengfelder Nei Mann 1989
43 Monica Jonassen Ellevseth Nei Kvinne 1980
44 May Lisbeth Sørensen Nei Kvinne 1953
45 Sebastian Hens Gansmoe Nei Mann 1996
46 Marit Holten Nei Kvinne 1955
47 Evy Helene Kristensen Nei Kvinne 1948
48 Bjørn Thomas Nilsen Nei Mann 1988
49 Lotte Mariella Pettersen Nei Kvinne 1960
50 Hanne Skarpsno-Wallenius Nei Kvinne 1968
51 Jon Magnus Andersen Nei Mann 1984
52 Gro Merete Bjerketvedt Nei Kvinne 1969
53 Zeljka Vuckovic Nei Kvinne 1955
54 Mathias Solvang Nei Mann 1993
55 Mia Kristin Hoel Nei Kvinne 1982
56 Marie Larsen Nei Kvinne 1986