Poll of polls

Nannestad bygdelistes liste i Nannestad 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Petter Jonny Gulbrandsen Ja Mann 1967
2 Morten Marthinsen Ja Mann 1968
3 Per Ragnar Lien Nei Mann 1969
4 Jon Hallvard Heggelund Nei Mann 1964
5 Thomas Jaysen Henriksen Kahn Nei Mann 1975
6 Rachel Correa Nei Kvinne 1979
7 Eva Hermansen Lien Nei Kvinne 1966
8 Ann Karin Sletvold Nei Kvinne 1946
9 Ronny Martin Ødegård Waler Nei Mann 1970
10 Monica Synnøve Dieset Nei Kvinne 1975
11 Tommy André Dieset Nei Mann 1976
12 Fred Andersen Nei Mann 1961
13 Øyvind Konopka Ordemann Nei Mann 1966
14 Knut Frode Flattum Nei Mann 1965
15 Gunnar Adolf Fjellhammer Nei Mann 1967
16 Todd Thomas Nore Nei Mann 1967
17 Tomas David Chadwell Nei Mann 1991
18 Robin Andresen Fjellhammer Nei Mann 1990
19 Solveig Elisabeth Shaul Nei Kvinne 1964
20 Lars Woldsund Nei Mann 1980
21 Bjørn Marius Eriksen Nei Mann 1994
22 Tonje-Iren Fallo Nei Kvinne 1986
23 Johan Sverre Johansen Nei Mann 1959
24 Bjørn Ole Enberget Nei Mann 1972
25 Susann Larsen Meland Nei Kvinne 1990
26 Linda Kristin Gulbrandsen Nei Kvinne 1968
27 Vilhjalmur Finn Fredriksen Nei Mann 1970
28 Nancy-Iren Lenvei Nei Kvinne 1969
29 Rune Riiser Nei Mann 1957
30 Inger Skoglund Nei Kvinne 1980
31 Glenn Rasmussen Nei Mann 1973
32 Jarle Kenneth Madsen Nei Mann 1967
33 Antoniette Calderon Marthinsen Nei Kvinne 1976
34 Trine Hilde Heggelund Nei Kvinne 1969
35 Tonje Grefstad Nei Kvinne 1974
36 Marianne Nordahl Nei Kvinne 1968
37 Tom Ingar Haugen Nei Mann 1959