Poll of polls

Aps liste i Nannestad 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Anne-Ragni K. Amundsen Ja Kvinne 1960
2 Hans Thue Ja Mann 1955
3 Anne Løvås Ja Kvinne 1960
4 Arild Kjempekjenn Ja Mann 1970
5 Anette Struve Øistad Nei Kvinne 1961
6 Tommy Kristiansen Nettum Nei Mann 1980
7 Kristine Langaas Lybekbråten Nei Kvinne 1992
8 Jan Haugerud Nei Mann 1952
9 Irene Lunde Sandholt Nei Kvinne 1964
10 Svein Olafsen Nei Mann 1963
11 Kikki Berg Nei Kvinne 1981
12 Jan Vidar Hansen Nei Mann 1967
13 Merethe Skulstad Cortez Nei Kvinne 1981
14 Hans Georg Nordvold Nei Mann 1947
15 Britt Brockhoff Orholm Nei Kvinne 1965
16 Børge Minsaas Nei Mann 1941
17 Hege Kristiansen Nettum Nei Kvinne 1980
18 Jonas Zbib Nei Mann 1962
19 Aase Flatland Nei Kvinne 1939
20 Frank Aasheim Nei Mann 1960
21 Gerd Evjebråten Nei Kvinne 1941
22 Erik Andresen Nei Mann 1959
23 Ruth Arntzen Nei Kvinne 1941
24 Lars Ødegård Nei Mann 1956
25 Hilde Andresen Nei Kvinne 1966
26 Målfrid Magda Edseth Nei Kvinne 1934
27 Bjørn Jørgensen Nei Mann 1946
28 Reidun Andersen Nei Kvinne 1954
29 Tore Pedersen Nei Mann 1974
30 Grethe Hoff Nei Kvinne 1946
31 Rolf Ove Toftner Nei Mann 1945