Poll of polls

Miljøpartiet De Grønnes liste i Asker 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Kristin Bjelke Ja Kvinne 1957
2 Anne Hilde Røsvik Ja Kvinne 1969
3 Inge Johnsen Ja Mann 1969
4 Liv Knatten Ja Kvinne 1953
5 Paal Steine Ja Mann 1961
6 Gry Grimsrud Løberg Ja Kvinne 1968
7 Kai Ove Finvold Nei Mann 1960
8 Marte Bjørkmann Nei Kvinne 1975
9 Jan Häusler Nei Mann 1957
10 Heidi Nilsson Nei Kvinne 1989
11 Marko Pedersen Nei Mann 1976
12 Kirsten Vaaje Nei Kvinne 1945
13 Pippip Ferner Apalnes Nei Kvinne 1957
14 Henrik Lid Scharff Nei Mann 1965
15 Rina Ihlen Nei Kvinne 1947
16 Vigdis Hjorth Nei Kvinne 1959
17 Even Steine Nei Mann 1994
18 Gerd Hennum Nei Kvinne 1934
19 Johannes Braadlie Nei Mann 1994
20 Anne Bull-Gundersen Nei Kvinne 1957
21 Kari Kveim Lie Nei Kvinne 1944
22 Petter Berntsen Nei Mann 1960
23 Maria Elise Begby Nei Kvinne 1984
24 Øivind Sigvart Jorfald Nei Mann 1950
25 Siri Schrøder Vesterkjær Nei Kvinne 1949
26 Atle Risbøl Litschutin Nei Mann 1994