Poll of polls

Rødts liste i Bærum 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Bjørn Agnar Larsen Ja Mann 1963
2 Torill Braaten Ja Kvinne 1961
3 Heljar Nilsborg Nei Mann 1972
4 Millie Linnea Natalia Killi Nei Kvinne 1993
5 Teresa R Latorre Nei Kvinne 1961
6 Stein Stugu Nei Mann 1953
7 Stian Frøystein Nei Mann 1996
8 Thea Reynolds Nei Kvinne 1994
9 Heidi Therese Skytland Sande Nei Kvinne 1990
10 Atle Bergersen Huse Nei Mann 1990
11 Nina Haukeland Nei Kvinne 1977
12 Vladimir Tikhonov Nei Mann 1973
13 Rasmus Sørensen Nei Mann 1981
14 Eirin Leirfjord Nei Kvinne 1979
15 Geir Åsland Nei Mann 1974
16 Mette Mørk Nei Kvinne 1980
17 Elisabeth Huse Nei Kvinne 1953
18 Ihsan Ali Waarieh Nei Mann 1961
19 Dyveke Brandt Qvenild Nei Kvinne 1972
20 Mathias Hovelsen Guldberg Tokle Nei Mann 1991
21 Dorte Marie Skulstad Nei Kvinne 1946
22 Pål Ivar Bergersen Nei Mann 1943
23 Turid Solberg Nei Kvinne 1961
24 Odd Eyvind Kvaale Nei Mann 1942
25 Berit Knudsen Nei Kvinne 1968
26 Sverre Hoel Nei Mann 1941
27 Marianne Sandbu Nei Kvinne 1956
28 Knut August Heiberg Mørk Nei Mann 1958
29 Anne Kari Baarli Nei Kvinne 1968
30 Stein Bjørn Hansen Nei Mann 1939
31 Trine Ervig Nei Kvinne 1964
32 Zacharias Theodoros Skevakis Nei Mann 1947
33 Geir Bergersen Huse Nei Mann 1986
34 Arild Walter Gladmann Karlsen Nei Mann 1945
35 Terje Kristoffersen Nei Mann 1953
36 Marianne Iversen Nei Kvinne 1964
37 Knut Hermundstad Aukrust Nei Mann 1953
38 Ole Christian Randers Nei Mann 1953
39 Anne Karin Bråten Nei Kvinne 1943
40 Robert Terje Wiesener Nei Mann 1950
41 Elin Nina Barth Peterson Nei Kvinne 1955
42 Lars Harald Bøckman Nei Mann 1945
43 Randi Elizabeth Bergan Nei Kvinne 1950
44 Lars Jørgen Tvedt Nei Mann 1965
45 Jan Ragnvald Karlsen Nei Mann 1953
46 Tore Fjæreide Nei Mann 1952
47 Tina Susanne Wiik Wessel Nei Kvinne 1983
48 Øystein Bjarne Ekevik Nei Mann 1958
49 Hilde Torp Nei Kvinne 1954
50 Bjørgulf Norderhaug Claussen Nei Mann 1944
51 Kjersti Ericsson Nei Kvinne 1944