Poll of polls

Frps liste i Bærum 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Torbjørn Espelien Ja Mann 1975
2 Ida Ohme Pedersen Ja Kvinne 1981
3 Wenche Margrete Funderud Berg-Olsen Ja Kvinne 1951
4 Petter Erik Kaland Melsom Nei Mann 1992
5 Erik Tørrissen Nei Mann 1988
6 Sigrid Helene Bradley Nei Kvinne 1988
7 Bjørn Håkon Theigen Nei Mann 1964
8 Carl Wilhelm Tyrén Nei Mann 1947
9 Stian Lind Halvorsen Nei Mann 1975
10 Filip Alexander Jensen Napier Nei Mann 1992
11 Asbjørn Johnsrud Nei Mann 1967
12 Emmy Marie Andersen Nei Kvinne 1954
13 Geir Harald Brekke Borse Nei Mann 1976
14 Fredrik Flagstad Johansen Nei Mann 1990
15 Øistein Tidemand-Johannessen Nei Mann 1972
16 Eliana Aarseth Nei Kvinne 1993
17 Geir Homlund Nei Mann 1960
18 Bjørg Helene Krogh Nei Kvinne 1932
19 Karl-Henning Fahlstrøm Svendsen Nei Mann 1972
20 Yngve Ulf Bjerke Nei Mann 1943
21 Yngve Sture Olsen Nei Mann 1975
22 Mette Næsje Nei Kvinne 1980
23 Jon Roar Selenius Nei Mann 1970
24 Arne Kjell Bull Melsom Nei Mann 1950
25 Eivind Bade Nei Mann 1952
26 Harry Brenna Nei Mann 1946
27 Klara Marie Komperud Dyresen Nei Kvinne 1930
28 Paul Ingebrigtsen Nei Mann 1968
29 Iryna Løberg Nei Kvinne 1965
30 Bjarne Follestad Nei Mann 1969
31 Mads Alme Norum Nei Mann 1975
32 Martin Bodd Nei Mann 1963
33 Kai Erling Heyerdahl Nei Mann 1967
34 Svein Ihlen Nei Mann 1941