Poll of polls

Høyres liste i Vestby 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 John Arthur Ødbehr Ja Mann 1958
2 Tone Blixøen Yrvum Ja Kvinne 1968
3 Stig Haakon Eyde Ja Mann 1944
4 Nneka Okoye Ja Kvinne 1970
5 Ian Christian Burman Nei Mann 1976
6 Mette Brynildsrud Nei Kvinne 1953
7 Henrik Engeseth Nei Mann 1988
8 Steinar Bernt Hansen Nei Mann 1949
9 Bjørn Ole Skaug Nei Mann 1954
10 Johanne Dønnestad Hauge Nei Kvinne 1946
11 Knut Erik Toftner Nei Mann 1977
12 Nina Glosli Edvardsen Nei Kvinne 1972
13 Stian Thorvaldsen Nei Mann 1976
14 Sally Cecilie Burman Nei Kvinne 1983
15 Kjell Gunnar Bakke Nei Mann 1925
16 Unni Irene Bratland Nei Kvinne 1961
17 Lasse Løw Nei Mann 1953
18 Reidar Clausen Nei Mann 1945
19 Jens Robert Hvidsten Nei Mann 1955
20 Eirin Stuhaug Bolle Nei Kvinne 1969
21 Anne Grethe Klæboe Nei Kvinne 1961
22 Kjell Emanuel Steen Nei Mann 1944
23 Inger-Lise Hvidsten Nei Kvinne 1949
24 Lise Oppegaard Nei Kvinne 1968
25 Helge Falang Nei Mann 1947
26 Vidar Grøtte Nei Mann 1967
27 Ronja Karoline A Pedersen Nei Kvinne 1989
28 Morten Freddie Olsen Nei Mann 1963
29 Pål Engeseth Nei Mann 1966
30 Bodil Andersen Holter Nei Kvinne 1965
31 Wenche Halland Sandbæk Nei Kvinne 1963