Poll of polls

Høyres liste i Tromsø 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Jens Johan Hjort Ja Mann 1964
2 Øyvind Hilmarsen Ja Mann 1972
3 Frid Einarsdottir Fossbakk Ja Kvinne 1951
4 Kristian Støback Wilhelmsen Ja Mann 1991
5 Line Fusdahl Nei Kvinne 1957
6 Magnus Mæland Nei Mann 1984
7 Victoria Braathen Nei Kvinne 1983
8 Gunnar Pedersen Nei Mann 1945
9 Irene Segelvik Nei Kvinne 1956
10 Isabell Pettersen Vikan Nei Kvinne 1992
11 Morten Willumsen Nei Mann 1954
12 May-Tordis Simonsen Nei Kvinne 1968
13 Helmut Krane Nei Mann 1939
14 Alvhild Yttergård Nei Kvinne 1939
15 Miguel Ramirez Roa Nei Mann 1975
16 Andreas Willersrud Nei Mann 1985
17 Lars Echroll Nei Mann 1959
18 Britt Trondsen Nei Kvinne 1940
19 Rolleiv O. Lind Nei Mann 1941
20 Tormod Ingebrigtsen Nei Mann 1964
21 Karen Reinholdtsen Nei Kvinne 1967
22 Knut Lægreid Nei Mann 1946
23 Arnold Hauan Nei Mann 1953
24 Ann Torild Yttergård Nei Kvinne 1963
25 Ketil Arnesen Nei Mann 1959
26 Knut Barman-Jenssen Nei Mann 1937
27 Tove Jorund Richardsen Nei Kvinne 1949
28 Gunnar Pallesen Nei Mann 1961
29 Ingfrid Fossbakk Nei Kvinne 1984
30 Tor Jørgen Øwre Hansen Nei Mann 1972
31 Kay-Hugo Hanssen Nei Mann 1970
32 Elena Rushfeldt Nei Kvinne 1975
33 Katharina Torheim Nei Kvinne 1973
34 Jorunn Bangsund Nei Kvinne 1935
35 Tom Willeng Strøm Nei Mann 1966
36 Bodil Ridderseth Larsen Nei Kvinne 1942
37 Leif Tore Hanssen Nei Mann 1964
38 Per Harald Olsen Nei Mann 1965
39 Marianne Rødvei Aagaard Nei Kvinne 1985
40 Tor Arne Morskogen Nei Mann 1979
41 Knut Rese Nei Mann 1968
42 Bodil Andersen Nei Kvinne 1945
43 Lars Kristian Jakobsen Nei Mann 1969
44 Marit Kvensjø Nei Kvinne 1959
45 Tord Hagen Nei Mann 1970
46 Benedikte Figenschou Nei Kvinne 1966
47 Stig Tore Johnsen Nei Mann 1972
48 Kent Gudmundsen Nei Mann 1978
49 Erlend Rian Nei Mann 1941