Poll of polls

Aps liste i Tromsø 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Magnar Nilssen Ja Mann 1963
2 Kristin Røymo Ja Kvinne 1973
3 Eduardo da Silva Ja Mann 1950
4 Elisabeth Steen Ja Kvinne 1976
5 Brage Larsen Sollund Ja Mann 1989
6 Gunn Sissel Jaklin Ja Kvinne 1958
7 Svenn A. Nielsen Nei Mann 1954
8 Tone Marie Myklevoll Nei Kvinne 1980
9 Odd Arne Thunberg Nei Mann 1960
10 Sidsel Haldorsen Nei Kvinne 1941
11 Odd Einar Kjersem Nei Mann 1953
12 Beate Larssen Nei Kvinne 1967
13 Martin L. Ellingsen Nei Mann 1993
14 Lene Hansen Nei Kvinne 1971
15 Arne M. Luther Nei Mann 1940
16 Marta Hofsøy Nei Kvinne 1992
17 Kåre Sørensen Nei Mann 1946
18 Ragni Løkholm Ramberg Nei Kvinne 1983
19 Odd Nilsen Nei Mann 1958
20 Elise Mjølhus Kleiven Nei Kvinne 1987
21 Svein Erik Pettersen Nei Mann 1959
22 Sølvi Ludvigsen Nei Kvinne 1961
23 André Westerlund Bruvold Nei Mann 1982
24 Aud Overå Fyhn Nei Kvinne 1928
25 Stein-Gunnar Bondevik Nei Mann 1967
26 Eva Lockertsen Stenvold Nei Kvinne 1952
27 Vidar Berg Nei Mann 1981
28 Karine Robertsen Nei Kvinne 1993
29 Kjell Johnsen Nei Mann 1947
30 Siri Gaarder Brock-Utne Nei Kvinne 1967
31 Lars Olav Sparboe Nei Mann 1968
32 Anne-Lise Hansen Nei Kvinne 1965
33 Frank Schistad Nei Mann 1982
34 Aase Falch Nei Kvinne 1934
35 Roar Winther Nei Mann 1969
36 Hilde Gaard Nei Kvinne 1972
37 Torleif Andreassen Nei Mann 1950
38 Marita Jensen Nei Kvinne 1974
39 Ansgar Fors Nei Mann 1936
40 Laila A. Bergmo Nei Kvinne 1945
41 Bård A. Berg Nei Mann 1951
42 Gørill Kasberg Nei Kvinne 1972
43 Arne Jacobsen Nei Mann 1949
44 Ellen Bergli Nei Kvinne 1945
45 Roger Ingebrigtsen Nei Mann 1966
46 Therese Henriksen Nei Kvinne 1980
47 Reidar Østgård Nei Mann 1957
48 Gunn Jensberg Nei Kvinne 1954
49 Svein Rasmussen Nei Mann 1934