Poll of polls

By og land - tverrpolitisk listes liste i Alstahaug 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Arne Langset Ja Mann 1956
2 Inger Hansen Nei Kvinne 1962
3 Svein Gunnvald Ingebrigtsen Nei Mann 1979
4 Trine Marskar Henriksen Nei Kvinne 1975
5 Tor Åge Tømmervik Nei Mann 1982
6 Ina Otzko Nei Kvinne 1972
7 Ingvild Flatøy Næstby Nei Kvinne 1999
8 Knut Nilsen Nei Mann 1952
9 Odd Ivar Vold Nei Mann 1974
10 Frank Savjord Nei Mann 1953
11 Erik Bronnes Nei Mann 1956
12 Yngvild Hjellestad Jørgensen Nei Kvinne 1988
13 Cathrine Nilsen Nei Kvinne 1987
14 Tony Andre Bruås Nei Mann 1987
15 Emma Sofie Henriksen Sørgjerd Nei Kvinne 2000
16 Jon Lynum Nei Mann 1992
17 Even Lukkassen Nei Mann 1958
18 Øystein Breines Nei Mann 1989
19 Wolfgang Dohrn Nei Mann 1975
20 Ove Tømmervik Nei Mann 1968
21 Jane Karlsen Nei Kvinne 1961
22 Sverre Knut Andresen Nei Mann 1959
23 Irene Pettersen Nei Kvinne 1955
24 Jørn Pettersen Nei Mann 1970
25 Leif Pedersen Nei Mann 1953
26 Astrid Oline Johansen Nei Kvinne 1953
27 Lise Aanensen Nei Kvinne 1973
28 Britt Bosness Nei Kvinne 1953
29 Gunnar Forøy Nei Mann 1959
30 Guri Bosness Nei Kvinne 1951
31 Hans Normann Johansen Nei Mann 1950
32 Sten-Are Sivesind Nei Mann 1986
33 Ragnhild Liland Nei Kvinne 1957