Poll of polls

Sps liste i Oppdal 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Arnt Nerhoel Ja Mann 1954
2 Bjørg Marit Sæteren Ja Kvinne 1959
3 Geir Arild Espnes Nei Mann 1957
4 Anne Flannum Vik Nei Kvinne 1985
5 Margrete Vognild Blokhus Nei Kvinne 1982
6 Narve Hammond Haarstad Nei Mann 1952
7 Ingunn Vindal Horvli Nei Kvinne 1967
8 Hilde Rislien Nei Kvinne 1970
9 Håvard Killi Gravaune Nei Mann 1954
10 Hallvard I Fjeldsetnes Nei Mann 1943
11 Laila Vindal Hoel Nei Kvinne 1968
12 Olav Harald Brattbakk Nei Mann 1945
13 Dagrun Skorem Forbregd Nei Kvinne 1966
14 Sivert Wognild Nei Mann 1958
15 Øystein Gorsetseter Nei Mann 1975
16 Astrid Dalslåen Nei Kvinne 1945
17 Sveinung Donali Nei Mann 1977
18 Erik Ola Loe Nei Mann 1964
19 Sivert Vindal Nei Mann 1935
20 Stein Magne Lauritzen Nei Mann 1952