Poll of polls

KrFs liste i Oppdal 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Heidi Pawlik Carlson Ja Kvinne 1968
2 Alf Morten Olsen Ja Mann 1954
3 Johan Viggo Helge Jensen Nei Mann 1950
4 Annef Melsonchandrakumar Nei Kvinne 1992
5 Ola Tor Vagnildhaug Nei Mann 1956
6 Ingebjørg Aalbu Nei Kvinne 1952
7 Frank Abildsten Nei Mann 1965
8 Torhild Sesaker Rogstad Nei Kvinne 1972
9 Peder Haugset Nei Mann 1963
10 Randi Synnøve Aalberg Nei Kvinne 1963
11 Steinar H Saltbones Nei Mann 1983
12 Marie Grændsen Nei Kvinne 1942
13 Mafikiri John S Kajolo Nei Mann 1976
14 Elsa Uv Nei Kvinne 1946
15 Pål A Bersås Nordgaard Nei Mann 1984
16 Karin Robertsen Nei Kvinne 1961
17 Steinar Arthur Vikestad Nei Mann 1950
18 Ildri Kletthammer Nei Kvinne 1948
19 Dagrun Elveseter Skarsem Nei Kvinne 1954
20 Kristi Mundal Nei Kvinne 1969