Poll of polls

Høyres liste i Hitra 2011

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Dag Willmann Ja Mann 1965
2 Tore Knut Meland Ja Mann 1942
3 Nils Ivar Selvåg Nei Mann 1962
4 Iren Mellemsæther Nei Kvinne 1968
5 Rolf Karlsen Nei Mann 1952
6 Kåre Rømuld Nei Mann 1966
7 Kåre Guldsten Ottesen Nei Mann 1973
8 Ingvar Aabrek Klingenberg Nei Mann 1959
9 Sten Egil Røvik Nei Mann 1984
10 Torstein Hestnes Nei Mann 1985
11 Monica Iren Brorstad Nei Kvinne 1964
12 Jon Erling Strøm Nei Mann 1946
13 Torfinn Stub Nei Mann 1946
14 Nils Albert Schei Nei Mann 1962
15 Tor Johan Sagøy Nei Mann 1971
16 Dag Alfred Herfjord Nei Mann 1983
17 Leif Otto Fordal Nei Mann 1948
18 Linn Holmen Nei Kvinne 1971
19 Bjørn-Helge Korsnes Nei Mann 1962
20 Thor Østmark Nei Mann 1946
21 Rolv Sigmund Krognes Nei Mann 1948
22 Tore J Sverdrup-Strømmen Nei Mann 1984
23 Line M Martinsen Nei Kvinne 1992
24 Unni Selvåg Ulvan Nei Kvinne 1968
25 Ragnhild Stub Nei Kvinne 1946
26 John Steinar Lervik Nei Mann 1949