Poll of polls

Frps liste i Ørskog 2015

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Thorbjørn Fylling Ja Mann 1957
2 Wenche Gausnes Aasen Ja Kvinne 1967
3 Jan Vidar Hansen Ja Mann 1966
4 Therese Iren Sæter Ja Kvinne 1981
5 Arnfred Laurits Balseth Nei Mann 1965
6 Inga Helen Fylling Støversten Nei Kvinne 1985
7 Jarle Asbjørn Viset Nei Mann 1953
8 Victoria Oline Haughton Nei Kvinne 1997
9 Osvald Ringstad Nei Mann 1955
10 Terje Atle Osvik Nei Mann 1945
11 Amalie Balseth Nei Kvinne 1994
12 Øyvind Tennfjord Nei Mann 1979
13 Karoline Hansen Nei Kvinne 1994
14 Sander Monrad Fylling Nei Mann 1992