Poll of polls

Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesunds liste i Ålesund 2019

Plass Navn Forhåndskumulert Kjønn Født
1 Hans Kjetil Knutsen Ja Mann 1954
2 Randi Karin Asbjørnsen Nei Kvinne 1949
3 Tore Hovland Nei Mann 1981
4 Wenke Engvik Gjørtz Nei Kvinne 1960
5 Gunnar Hoel Nei Mann 1946
6 Charlotte Marie Wennersberg Nei Kvinne 1991
7 Aksel Strømsheim Devold Nei Mann 1997
8 Irene Årsnes Nei Kvinne 1968
9 Arne Olav Almås Nei Mann 1955
10 Birger Paul Flem Nei Mann 1949
11 Marit Leganger Braute Nei Kvinne 1957
12 Bardhec Ademaj Nei Mann 1968
13 Knut Helge Vestre Nei Mann 1972
14 Knut Alexander Mo Nei Mann 1968
15 Hallgeir Ottar Wuttudal Nei Mann 1956
16 Stig Antonsen Nei Mann 1969
17 John Breivik Nei Mann 1967
18 Øyvind Edvardsen Nei Mann 1967
19 Knut Roar Fagerli Nei Mann 1957
20 Arnt Roger Forshaug Nei Mann 1958
21 Ole Grebstad Nei Mann 1963
22 Steinar Kili Nei Mann 1969
23 Dagfinn Arve Hestholm Langva Nei Mann 1944
24 Lisbeth Larsen Nei Kvinne 1954
25 Berit Ryste Lausund Nei Kvinne 1965
26 Andreas Solnørdal Madsen Nei Mann 1988
27 Frode Siem Nei Mann 1961
28 Jan Ove Skutvik Nei Mann 1964
29 Finn Syversen Nei Mann 1951
30 Harald Bang-Braaten Thoresen Nei Mann 1986
31 Marita Vadset Nei Kvinne 1982
32 Ivar Martin Voldsdal Nei Mann 1942
33 Aleksander Wennersberg Nei Mann 1985
34 Arne Aambakk Nei Mann 1941
35 Kristin Høegh Krohn Devold Nei Kvinne 1939